Projenin Hedefi

Bu proje, öğrenmede kapsayıcılık ve eşitlik sorunları konusunda göçmenlerle çalışan eğitimcileri ve profesyonelleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında tüm eğitim modüllerinin entegre edildiği bir e-öğrenme platformu tasarlanmış ve hazırlanmıştır.