Projenin Hedefi

PRomoting Environmental Protection and leARning on climate changE (prepare)

2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199

Proje’nin emel amacı, sürdürülebilirlik etrafında dönen ve turizm sektörünü hedefleyen geleceğin yeşil becerileri ve meslekleri hakkında farkındalık yaratmak ve nihayetinde yeşil ekonomiyi desteklemektir. Proje, iş gücüne katılan gençlerin ve belediye çalışanlarının bilgileri ve becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.