Projenin Hedefi

Hibe Sözleşmesi No: 23PCA0009 – 2023-1-BE01-KA220-ADU-000157232

Proje Başlangıç Tarihi: 01/09/2023

Proje Bitiş Tarihi: 28/02/2026

Toplam Süre: 30 Ay

Toplam Bütçe: 250.000 €

SKD’nin Toplam Bütçesi: 30.500 €

Proje Konsorsiyumu:

Koordinatör: Inıtatives Pour Une Formation Efficace ASBL (Belçika)

Best Insistut Fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personal Training GMBH (Avusturya)

Astres Scrl -Societa Cooperativa (İtalya)

Heraklion Ticaret Odası Teknik Okulları (Yunanistan)

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (Türkiye)

Hedefler:

Proje, mevcut durumda yaşadığımız eşi benzeri görülmemiş dijital ve çevresel dönüşümde dezavantajlı grupların sosyo-mesleki katılımına katkıda bulunacaktır.

Hedef gruplar, ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi veya sağlık nedenleriyle veya göçmen geçmişi, engellilik ve eğitim zorlukları gibi nedenlerle veya başka herhangi bir nedenle iş fırsatlarına etkili bir şekilde erişmede engellerle karşılaşan yetişkin insanlardır.

Konsorsiyum, hassas durumdaki kişilere temel dijital ve ekolojik becerilerin yanı sıra özellikle yeşil işlerle ilgili mesleki rehberlik sağlayacak bir e-öğrenme platformu geliştirecektir: bu alanda en çok aranan işler nelerdir, hangi yetkinlikleri gerektirirler, hangi pozisyonları ve maaş beklentilerini sunarlar vb.

Uygulama:

Ana faaliyetler şunlar olacaktır:

> Her bir ortak ülke için eğitim materyalinin üretilmesi,

> Eğitim platformunun tasarımı ve uygulanması,

> Ortak kurumlarda ve ilgili kuruluşlarda (eğitim merkezleri, mesleki eğitim okulları, iş merkezleri, vb.) düzenlenen eğitim oturumları aracılığıyla beş ortak ülkede en az 100 öğreniciyle (ülke başına 20) denenmesi

> Proje ömrü boyunca proje sonuçlarının iletişimi ve değerlendirilmesi.

Sonuçlar

Ana sonuçlar, e-öğrenme platformu, platformun denenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası raporlar ve eğitim oturumları sırasında hedef gruplar tarafından edinilen yeni dijital ve ekolojik beceriler, işgücü piyasası hakkında daha iyi bilgi sahibi olmaları ve yeşil işlerin yeni fırsatları olacaktır. Diğer önemli çıktılar ise proje süresince geliştirilen iletişim araçları (proje web sitesi, broşürler, haber bültenleri) ve tanıtım etkinlikleri olacaktır.

Proje Websitesi: https://noonebehind.eu/