Projenin Hedefi

Music Moving Youth, COVID-19’un kültür sektörü ve özellikle müzik sektöründeki kültür profesyonellerinin geçim kaynakları üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar. Aynı zamanda, kültürel krizi ele almak, sinerji ve yeni stratejiler yaratmalarını sağlamak için sanatçıların becerilerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır