Projenin Hedefi

ISports projesinin temel amacı, genç sporcuların her türlü cinsel tacizden korunması için bütünsel bir yaklaşım geliştirmektir. 4 AB Üye Devletlerinde (İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, İrlanda) ve Türkiye’de durum analizleri, politika önerileri ve eğitim programları hazırlanmasıyla spor profesyonellerini, genç sporcuları ve spor kulüplerini cinsel tacizin tespiti, önlenmesi ve mücadele edilmesi konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.