Denetim Kurulu

M. Tan iNCE

Denetim Kurulu Başkanı

Nuray Ay

Denetim Kurulu Asil Üye

Tunay İnce

Denetim Kurulu Asil Üye