Projenin Hedefi

Proje’nin amacı, mutfak sektörüne erişebilmek için gerekli olan yaşam becerileri ile kültürler arası beceri ve yeterlilikleri kazanmak için göçmenleri desteklemektir. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığı proje kapsamında göçmenlerin ve eğiticilerinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları ve eğitim materyalleri geliştirilmiştir.