Projenin Hedefi

Vatandaşların kültüre katılımının kültürel faaliyetlere katılımla sınırlı kalmaması, aynı zamanda kültür ve kültürel mirasın küratörlüğünde vatandaşların aktif rol alması gerektiği fikrinden ilham almıştır. Bu nedenle,proje, eğitimcilerin ve ön saflarda çalışanların (örn. sanatçılar, müze personeli, kütüphaneciler, arşivciler vb.) yetkinliklerini genişleterek ve geliştirerek yetişkin eğitimini desteklemeyi amaçlamaktadır.